Chính phủ tham gia mạng xã hội Facebook

Chính phủ tham gia mạng xã hội Facebook

 21:19 21/10/2015

Lập hai tài khoản trên Facebook để cung cấp thông tin cho người dân, lãnh đạo Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết tùy vào kết quả thử nghiệm sẽ lập dự án, hợp tác chính thức với Facebook để khai thác ứng dụng này.

TIN TỨC